Број јавне набавке: 404-02-00150/2020-14
Јавна набавка услуга надоградње софтвера за израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (dashboard) – GDi Localis-Visios
датум објављивања: 24.03.2020.

година: 2020

Информациони систем управе