Број јавне набавке: 404-02-00185/2019-14
Јавна набавка мале вредности – набавка рачунарске опреме (рачунара, монитора и додатне рачунарске опреме)
датум објављивања: 29.03.2019.

година: 2019
Информациони систем управе
Карта пољопривредног земљишта у државној својини