Број јавне набавке: 404-02-00110/2019-14
Јавна набавка мале вредности – набавка агенцијских услуга за набавку авио карата, других путних карата и смештај
датум објављивања: 22.02.2019.

година: 2019
Информациони систем управе
Карта пољопривредног земљишта у државној својини