Реституција

polje

Управа за пољопривредно земљиште се у оквиру својих надлежности изјашњава у поступцима покренутим пред Агенцијом за реституцију, поштујући одредбе Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015), Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 108/2013 и 142/2014 И 88/2015 – одлука УС), Закона о враћању имовине црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, бр.46/2006),Закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих законских наследника  („Сл. гласник РС“, бр. 13/2016) као и остале позитивно правне прописе, а који се односе на враћање пољопривредног земљишта у државној својини.

Контакт телефон Групе за послове реституције: 011/3348-047

Линк Агенције за реституцију: www.restitucija.gov.rs