Прва измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Управа за пољопривредно земљиште је извршила прву измену Плана јавних набавки за 2017. годину,
бр. 404-02-00010/3/2017-14 од 12.04.2017. године.

Прва измена Плана јавних набавки за 2017. годину