Право првенства закупа

ОБАВЕШТЕЊЕ – ППЗ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА

Табела – прилог обавештења ППЗ