Општина Житорађа

Дана 08.01.2019. расписан је Оглас за прикупљање понуда у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Житорађа.

Јавно надметање одржаће се дана 21.01.2019. године са почетком у 12 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Житорађа – други круг

 

Дана 29.6.2018. расписан је Оглас за прикупљање понуда у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Житорађа.

Јавно надметање одржаће се дана 16.7.2018. године са почетком у 12 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Житорађа – први круг

 

Дана 7.2.2018. расписан је Оглас за прикупљање понуда у трећем кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Житорађа.

Јавно надметање одржаће се дана 19.2.2018. године са почетком у 12 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Житорађа – трећи круг

 

Дана 10.10.2017. расписан је Оглас за прикупљање понуда у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Житорађа.

Јавно надметање одржаће се дана 31.10.2017. године са почетком у 12 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Житорађа – други круг

 

Дана 1.7.2017. расписан је Оглас за прикупљање понуда у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Житорађа.

Јавно надметање одржаће се дана 24.7.2017. године са почетком у 12 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Житорађа – први круг