Општина Врњачка Бања

Дана 17.01.2019. расписан је Оглас за прикупљање писаних у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Врњачка Бања.

Јавно надметање одржаће се дана 04.02.2019. године са почетком у 12 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Врњачка Бања – први круг

 

Дана 15.12.2016. расписан је Оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Врњачка Бања.

Јавно надметање одржаће се дана 30.12.2016. године са почетком у 10 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Врњачка Бања – први круг