Општина Велика Плана

Дана 27.12.2016. расписан је Оглас за лицитацију у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велика Плана

Јавно надметање одржаће се дана 10.1.2017. године од 8 до 11 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Велика Плана – други круг

 

Дана 30.11.2016. расписан је Оглас за лицитацију у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велика Плана

Јавно надметање одржаће се дана 16.12.2016. године од 8 до 11 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Велика Плана – први круг