Општина Уб

Дана 06.12.2018. расписан је Оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Уб.

Јавно надметање одржаће се дана 20.и 21.12.2018. године са почетком 8 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Уб – први круг


 

Дана 24.11.2017. расписан је Оглас за прикупљање писаних понуда у трећем кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Уб.

Јавно надметање одржаће се дана 7.12.2017. године са почетком 11 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Уб – трећи круг


 

Дана 26.9.2017. расписан је Оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Уб.

Јавно надметање одржаће се дана 17.10.2017. године са почетком 11 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Уб – други круг


 

Дана 26.7.2017. расписан је Оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Уб.

Јавно надметање одржаће се дана 15.8.2017. године са почетком 11 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Уб – први круг