Општина Сокобања

Дана 14.11.2018. расписан је Оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сокобања.

Јавно надметање одржаће се дана 27.11.2018. године са почетком у 11 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Сокобања – први круг

 

Дана 5.12.2017. расписан је Оглас за прикупљање писаних понуда у трећем кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сокобања.

Јавно надметање одржаће се дана 18.12.2017. године са почетком у 11 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Сокобања – трећи круг

 

Дана 29.11.2016. расписан је Оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сокобања.

Јавно надметање одржаће се дана 9.12.2016. године са почетком у 11 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Сокобања – други круг

 

Дана 23.9.2016. расписан је Оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сокобања.

Јавно надметање одржаће се дана 10.10.2016. године са почетком у 11 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Сокобања – први круг