Општина Ражањ

Дана 20.11.2018. расписан је Оглас за лицитацију у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ражањ.

Јавно надметање одржаће се дана 06.12.2018. године од 8 до 14 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Ражањ – други круг

 

Дана 19.7.2018. расписан је Оглас за лицитацију у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ражањ.

Јавно надметање одржаће се дана 7.8.2018. године од 8 до 15 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Ражањ – први круг

 

Дана 2.3.2018. расписан је Оглас за лицитацију у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ражањ.

Јавно надметање одржаће се дана 19.3.2018. године са почетком у 11 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Ражањ – први круг

 

Дана 10.11.2016. расписан је Оглас за лицитацију у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ражањ.

Јавно надметање одржаће се дана 28.11.2016. године са почетком у 11 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Ражањ – први круг