Општина Ковачица

Дана 28.11.2018. расписан је Оглас за лицитацију у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ковачица.

Јавно надметање одржаће се дана 14.12.2018. године са почетком у од 8 до 14 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Ковачица – други круг

 

Дана 10.10.2018. расписан је Оглас за лицитацију у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ковачица.

Јавно надметање одржаће се дана 30.10.2018. године од 9 до 15 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Ковачица – први круг