Општина Деспотовац

Дана 28.01.2019. расписан је Оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Деспотовац.

Јавно надметање одржаће се дана 07. 08 и 11.02.2019. године од 08 до 16 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Деспотовац – други круг

 

Дана 5.10.2018. расписан је Оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Деспотовац.

Јавно надметање одржаће се дана 29.10, 30.10, 01.11. и 02.11.2018. године од 10 до 15 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Деспотовац – први круг

 

Дана 8.1.2018. расписан је Оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Деспотовац.

Јавно надметање одржаће се дана 23.1.2018. године од 13 до 15 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Деспотовац – други круг

 

Дана 14.10.2016. расписан је Оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Деспотовац.

Јавно надметање одржаће се дана 1.11.2016. године од 13 до 15 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Деспотовац – други круг