Општина Бољевац

Дана 8.12.2017. расписан је Оглас за јавну лицитацију у трећм кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бољевац.

Јавно надметање одржаће се дана 21.12.2017. године са почетком у 10 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Бољевац – трећи круг

Дана 11.7.2017. расписан је Оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бољевац.

Јавно надметање одржаће се дана 29.8.2017. године са почетком у 10 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Бољевац – други круг