Општина Блаце

Дана 31.01.2019. расписан је Оглас за лицитацију у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Блаце.

Јавно надметање одржаће се дана 14.02.2019. године са почетком у 10 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Блаце – други круг

 

Дана 14.11.2018. расписан је Оглас за лицитацију у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Блаце.

Јавно надметање одржаће се дана 29.11.2018. године са почетком у 10 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Блаце – први круг

 

Дана 9.2.2018. расписан је Оглас за лицитацију у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Блаце.

Јавно надметање одржаће се дана 28.02.2018. године са почетком у 10 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Блаце – други круг

 

Дана 4.10.2017. расписан је Оглас за лицитацију у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Блаце.

Јавно надметање одржаће се дана 18.10.2017. године са почетком у 10 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Блаце – први круг

 

Дана 1.12.2016. расписан је Оглас за лицитацију у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Блаце.

Јавно надметање одржаће се дана 15.12.2016. године са почетком у 10 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Општина Блаце – први круг