Обaвeштeњe – цeнe ппз стoчaрствo

У складу са чланом 64а. став 23. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015) висину закупнине утврђује јединица локалне самоуправе, док је ставом 20. истог члана прописано да закупнину пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа по основу из става 13. тачка 2) (сточарство) овог члана је просечно постигнута цена закупа по хектару, с тим што закупнина по праву пречег закупа по том основу не може бити већа од просечне цене закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године. С обзиром на наведено обавештавамо вас да према евиденцији Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за пољопривредно земљиште просечна цена закупа по хектару за просечан квалитет земљишта на територији Републике Србије у последње три године износи 203,48 Евра.