Модели јавних позива

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања
накнаде пољопривредног земљишта у државној својини
Јавни позив за доказивање права пречег закупа
пољопривредног земљишта у државној својини