Контакт

Управа за пољопривредно земљиште
Грачаничка 8
11000 Београд

 

Директор управе за пољопривредно земљиште – Бранко Лакић
e-mail: branko.lakic@minpolj.gov.rs
контакт особа: Зорислава Срдић
e-mail: zorislava.srdic@minpolj.gov.rs
Грачаничка 8
тел: 011/3348-054

Одељења за опште, правне, послове управљања пољoпривредним земљиштем
и финансијско административне послове
– начелник Александра Мичета
e-mail: aleksandra.miceta@minpolj.gov.rs
Грачаничка 8
тел: 011/3348-047

Група за заштиту и уређење пољопривредног земљишта руководилац Светлана Станков
e-mail: svetlana.stankov@minpolj.gov.rs
тел:011/3281-521
Грачаничка 8

Група за послове реституције пољопривредног земљишта
e-mail: sanja.paunovic@minpolj.gov.rs ; zenja.kasic@minpolj.gov.rs
тел: 011 3348-047
Грачаничка 8

Група за коришћење пољопривредног земљишта – руководилац Марија Митровић
e-mail: marija.mitrovic@minpolj.gov.rs
Грачаничка 8
тел:011/3348-052

Група за финансијске и административне послове
контакт особа: Зорица Станојевић
e-mail: zorica.stanojevic@minpolj.gov.rs
Грачаничка 8
тел:011/3287-865