Конкурс за доделу средстава у 2015. години

Конкурс за доделу средстава на територији РС осим на територији аутономних покрајна у 2015. години погледати – овде

Потребну документацију  за доделу средстава за уређење земљишта путем комасције у 2015. години погледати – овде

Потребну документацију за доделу средстава за студијско – истраживачке радове и пројекте од значаја за јединицу локалне самоуправе,  у 2015. години погледати – овде

Потребну документацију за контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта у 2015. години погледати – овде

Потребну документацију и пријаву за  давање у закуп обрадивог пољопривредног земљишта у 2015. години погледати – овде

Потребну документацију и пријаву за мелиорацију ливада и пашњака и 2015. години погледати – овде

Потребну документацију и пријаву за набавку нове опреме за наводњавање у 2015. години погледати – овде

Потребну документацију и пријаву за побољање хемијских и биолошких својстава обрадивог пољопривредног земљишта у 2015. години погледати – овде

Потребну документацију и пријаву за привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта у 2015. години погледати – овде

Потребну документацију и пријаву за уређење (ревитализацију) пољских путева у 2015. години погледати – овде

Потребну документацију за доделу средстава за студијско – истраживачке радове и пројекте од значаја за Републику Србију у 2015. години погледати – овде

Образац о карактеристикама катастарских парцела и примени агротехничких мера на пољопривредном земљишту у државној својини погледати – овде