Комасација

negotin

Комасација представља административни поступак, на основу Закона о пољоривредном земљишту, у ком се уз одлучујуће укључивање учесника врши груписање пољопривредног земљишта. Исти закон регулише ток комасације и служи правној заштити учесника.Сврха груписања парцела је унапређење производње и услова рада у области пољопривреде и шумарства, и трајно обезбеђење природних потенцијала у култивисаном пределу као егзистенцијалне основе друштва. Ради тога се комасационо подручје преобликује узимајући у обзир постојећу структуру предела.

Врши се нова подела атара и уситњено или економски неповољно обликовано земљиште групише се према најновијим економским аспектима, формирајући сврсисходан положај, облик и величину парцела. Уколико је потребно, уређују се путеви, саобраћајнице и други заједнички објекти. Спроводе се мере заштите и унапређења квалитета земљишта, као и све остале мере којима се побољшава економска основа пољопривредних газдинстава, смањују трошкови рада и олакшава привређивање.

Пројекат „Рурални развој – Ефикасно управљање земљиштем“ има за циљ да помогне држави и локалним самоуправама да ефикасније управљају пољопривредним земљиштем. Пројекат финансира Европска Унија са 2,78 милиона евра, Немачко савезно министарство за економску сарадњу са милион евра и Министарство пољопривреде са 100.000 евра. Пројекат реализује Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ) у сарадњи са Управом за пољопривредно земљиште. У оквиру пројекта, у области комасације и борбе против напуштеног земљишта, одабрано је 7 пилот општина: Параћин, Књажевац, Сврљиг, Неготин, Бољевац, Житорађа и Пирот.

boljevac
Пример извршене комасације у општини Бољевац
partneri
Партнери на пројекту „Рурални развој – Ефикасно управљање земљиштем“