Јавне набавке

dokument2

Јавна набавка мале вредности
услуга систематског прегледа запослених

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00049/2017-14 – услуга системтског прегледа запослених Одлука о додели уговора за ЈН – услуга систематског прегледа запослених Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Позив опширније…

Posted in јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка мале вредности
услуга систематског прегледа запослених

Јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања

Јавна набавка број 404-02-00300/2017-14 – преговарачки поступак без објављивања Уговор о услугама одржавања апликативног и database софтвера система за евиденцију и праћење закупа пољопривредног земљишта у државном власништву Позив – опширније…

Posted in јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања

Јавна набавка мале вредности
за набавку рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00267/2017-14 – за набавку рачунарске опреме: Партија 1- Рачунари, лаптоп рачунари, RAM меморија и звучници Уговор о купопродаји рачунарске опреме – Партија 1 – рачунари, опширније…

Posted in јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка мале вредности
за набавку рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности
набавка агенцијских услуга

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00123/2017-14 – за набавку агенцијских услуга за набавку авио карата, других путних карата и смештај Уговор о пружању агенцијских услуга за набавку авио карата, других опширније…

Posted in јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка мале вредности
набавка агенцијских услуга

Јавна набавка мале вредности
набавка рачунарског материјала (тонера)

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00067/2017-14 – за набавку рачунарског материјала (тонера) Уговор о купопродаји рачунарског материјала – Партија 1 – оригинал тонери за Lexmark штампаче Уговор о купопродаји рачунарског опширније…

Posted in јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка мале вредности
набавка рачунарског материјала (тонера)

Прва измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Управа за пољопривредно земљиште је извршила прву измену Плана јавних набавки за 2017. годину, бр. 404-02-00010/3/2017-14 од 12.04.2017. године. Прва измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Posted in јавне набавке | Коментари су искључени на Прва измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Јавна набавка мале вредности
за набавку рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00152/2017-14 – за набавку рачунарске опреме: Партија 1- Рачунари, лаптоп рачунари, RAM меморија и звучници Партија 2 – Штампачи и скенери Уговор о купопродаји рачунарске опширније…

Posted in јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка мале вредности
за набавку рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности
набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00037/2017-14 – за набавку канцеларијског материјала Одлука о додели уговора за ЈН – набавка канцеларијског материјала Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Позив – опширније…

Posted in јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка мале вредности
набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка мале вредности
услуге осигурања запослених

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00068/2017-14 – услуге осигурања запослених Одлука о додели уговора за ЈН – услуге осигурања запослених Позив – Јавна набавка мале вредности број 404-02-00068/2017-14 Конкурсна документација опширније…

Posted in јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка мале вредности
услуге осигурања запослених

Јавна набавка мале вредности
за набавку рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00038/2017-14 – за набавку рачунарске опреме: Партија 1- Рачунари, лаптоп рачунари, RAM меморија и звучници Партија 2 – Штампачи и скенери Одлука о обустави поступка опширније…

Posted in јавне набавке | Коментари су искључени на Јавна набавка мале вредности
за набавку рачунарске опреме