Јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања – услуга одржавања апликативног и database система

Јавна набавка број 404-02-00094/2018-14 – преговарачки поступак без објављивања

Позив – Јавна набавка – преговарачки поступак број 404-02-00094/2018-14
Конкурсна документација – Јавна набавка – преговарачки поступак број 404-02-00094/2018-14