Јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања

Јавна набавка број 404-02-00093/2018-14 – преговарачки поступак без објављивања – услуга одржавања софтвера GDi Localis – Visos

Позив – Јавна набавка – преговарачки поступак број 404-02-00093/2018-14
Одлука о покретању поступка
Конкурсна документација – Јавна набавка – преговарачки поступак број 404-02-00093/2018-14
Позитивно мишљење Управе за јавне набавке