Јавна набавка мале вредности
услуга систематског прегледа запослених

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00049/2017-14 – услуга системтског прегледа запослених

Позив – Јавна набавка мале вредности број 404-02-00049/2017-14
Конкурсна документација – Јавна набавка мале вредности број 404-02-00049/2017-14
Измена конкурсне документације – Јавна набавка мале вредности број 404-02-00049/2017-14
Појашњење конкурсне документације за ЈН услуга систематског прегледа запослених