Јавна набавка мале вредности
услуге осигурања запослених

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00068/2017-14 – услуге осигурања запослених

Позив – Јавна набавка мале вредности број 404-02-00068/2017-14
Конкурсна документација – Јавна набавка мале вредности број 404-02-00068/2017-14
Измена конкурсне документације – Јавна набавка мале вредности број 404-02-00068/2017-14
2. измена конкурсне документације – Јавна набавка мале вредности број 404-02-00068/2017-14
Појашњење конкурсне документације за ЈН услуга осигурања запослених