Град Зрењанин

Дана 08.01.2019. расписан је Оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Зрењанину.

Јавно надметање одржаће се дана 21. и 22.01.2019. године од 9 до 12:30 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Град Зрењанин – први круг