Град Суботица

Дана 30.11.2016. расписан је Оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Суботици.

Јавно надметање одржаће се дана 15. и 16.12.2016. године од 9 до 14:30 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Град Суботица – први круг