Град Крагујевац

Дана 4.7.2017. расписан је Оглас за прикупљање понуда у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Kрагујевцу.

Јавно надметање одржаће се дана 28.7.2017. године са почетком у 12 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Град Крагујевац – други круг

 

Дана 18.5.2017. расписан је Оглас за прикупљање понуда у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Kрагујевцу.

Јавно надметање одржаће се дана 20.6.2017. године са почетком у 12 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Град Крагујевац – први круг

 

Дана 14.10.2016. расписан је Оглас за прикупљање понуда у другом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Kрагујевцу.

Јавно надметање одржаће се дана 17.11.2016. године са почетком у 12 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Град Крагујевац – други круг

 

Дана 18.8.2016. расписан је Оглас за прикупљање понуда у првом кругу за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Kрагујевцу.

Јавно надметање одржаће се дана 16.9.2016. године са почетком у 12 часова.

Списак катастарских парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, услове за пријављивање
на јавно надметање и потребну документацију можете погледати испод, у тексту Огласа.

Оглас – Град Крагујевац – први круг