Друга измена Плана јавних набавки за 2018. годину

Управа за пољопривредно земљиште је извршила другу измену Плана јавних набавки за 2018. годину,
бр. 404-02-00041/2/2018-14 од 8.08.2018. године.

Друга измена Плана јавних набавки за 2018. годину