Друга измена Плана јавних набавки за 2016. годину

Управа за пољопривредно земљиште је извршила другу измену Плана јавних набавки за 2016. годину,
бр. 404-02-00016/2/2016-14 од 11.02.2016. године.

Друга измена Плана јавних набавки за 2016. годину