Давање на коришћење по 0 динара на јавном надметању

liv

У складу са одредбама члана 61. Закона о пољопривредном земљишту пољопривредно земљиште у државној својини које није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења, може се дати у закуп јавним надметањем по почетној цени од 0 динара физичким и правним лицима која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу и то:

  • за пољопривредну производњу на период до пет година са могућношћу продужења периода закупа до 25 година;
  • за производњу енергије из обновљених извора од биомасе и сточарства на период закупа до 30 година, уз одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. овог закона.

Овај вид располагања је део Одлуке о расписивању јавног огласа у првом, односно у другом кругу.