Давање на коришћење без плаћања накнаде

vinogradi

У складу са одредбама члана 61. Закона о пољопривредном земљишту, пољопривредно земљиште у државној својини може се дати на коришћење без плаћања накнаде, јавним позивом који расписује надлежни орган јединице локалне самоуправе, и то:

  • образовним установама – школама, стручним пољопривредним службама и социјалним установама у површини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара, а високообразовним установама – факултетима и научним институтима чији је оснивач држава и установама за извршење кривичних санкција највише до 1.000 хектара- за пољопривредну производњу;
  • правним лицима у државној својини регистрованим за послове у области шумарства- за пошумљавање.