Обaвeштeњe – цeнe вaнсудскa

Тачком 3. Закључка Владе 05 Број: 320-2875/2016 од 11.3.2016. године препоручује се надлежним органима јединица локалних самоуправa да се накнада за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини из тачке 1. опширније…