Друга измена Плана јавних набавки за 2016. годину

Управа за пољопривредно земљиште је извршила другу измену Плана јавних набавки за 2016. годину, бр. 404-02-00016/2/2016-14 од 11.02.2016. године. Друга измена Плана јавних набавки за 2016. годину

Саопштење за подносиоце захтева за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу власништва домаћих животиња

Обавештавамо сва лица која су власници домаћих животиња и која су и власници, односно закупци објекта за гајење тих животиња уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава које се налази се у опширније…