Конкурс за доделу средстава у 2016. години

Конкурс погледати – овде Oбрaзaц приjaвe и пoтрeбнa дoкумeнтaциja зa урeђeњe зeмљиштa путeм кoмaсaциje преузети – овде Oбрaзaц приjaвe и пoтрeбнa дoкумeнтaциja зa искoп бунaрa у функциjи нaвoдњaвaњa преузети – опширније…

Конкурс за доделу средстава у 2015. години

Конкурс за доделу средстава на територији РС осим на територији аутономних покрајна у 2015. години погледати – овде Потребну документацију  за доделу средстава за уређење земљишта путем комасције у 2015. години опширније…