Јавна набавка мале вредности
услуге осигурања запослених

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00068/2017-14 – услуге осигурања запослених Одлука о додели уговора за ЈН – услуге осигурања запослених Позив – Јавна набавка мале вредности број 404-02-00068/2017-14 Конкурсна документација опширније…

Јавна набавка мале вредности
за набавку рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00038/2017-14 – за набавку рачунарске опреме: Партија 1- Рачунари, лаптоп рачунари, RAM меморија и звучници Партија 2 – Штампачи и скенери Одлука о обустави поступка опширније…

Јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања

Јавна набавка број 404-02-00069/2017-14 – преговарачки поступак без објављивања Позив – Јавна набавка – преговарачки поступак број 404-02-00069/2017-14 Конкурсна документација – Јавна набавка – преговарачки поступак број 404-02-00069/2017-14

Друга измена Плана јавних набавки за 2016. годину

Управа за пољопривредно земљиште је извршила другу измену Плана јавних набавки за 2016. годину, бр. 404-02-00016/2/2016-14 од 11.02.2016. године. Друга измена Плана јавних набавки за 2016. годину