Јавна набавка мале вредности
набавка рачунарског материјала (тонера)

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00067/2017-14 – за набавку рачунарског материјала (тонера) Уговор о купопродаји рачунарског материјала – Партија 1 – оригинал тонери за Lexmark штампаче Уговор о купопродаји рачунарског опширније…

Јавна набавка мале вредности
за набавку рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00152/2017-14 – за набавку рачунарске опреме: Партија 1- Рачунари, лаптоп рачунари, RAM меморија и звучници Партија 2 – Штампачи и скенери Уговор о купопродаји рачунарске опширније…

Јавна набавка мале вредности
набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00037/2017-14 – за набавку канцеларијског материјала Одлука о додели уговора за ЈН – набавка канцеларијског материјала Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Позив – опширније…