Јавна набавка мале вредности
набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00089/2018-14 – за набавку канцеларијског материјала Уговор о купопродаји канцеларијског материјала Одлука о додели уговора за ЈН – набавка канцеларијског материјала Обавештење о продужењу рока опширније…

Јавна набавка мале вредности
набавка агенцијских услуга

Јавна набавка мале вредности број 404-02-0091/2018-14 – за набавку агенцијских услуга за набавку авио карата, других путних карата и смештај Уговор о пружању агенцијских услуга за набавку авио карата, других опширније…

Јавна набавка мале вредности
услуга систематског прегледа запослених

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00049/2017-14 – услуга системтског прегледа запослених Одлука о додели уговора за ЈН – услуга систематског прегледа запослених Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Позив опширније…

Јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања

Јавна набавка број 404-02-00300/2017-14 – преговарачки поступак без објављивања Уговор о услугама одржавања апликативног и database софтвера система за евиденцију и праћење закупа пољопривредног земљишта у државном власништву Позив – опширније…