Јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања

Јавна набавка број 404-02-00093/2018-14 – преговарачки поступак без објављивања – услуга одржавања софтвера GDi Localis – Visos Позив – Јавна набавка – преговарачки поступак број 404-02-00093/2018-14 Одлука о покретању поступка опширније…

Јавна набавка мале вредности
набавка рачунарског материјала (тонера)

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00090/2018-14 – за набавку рачунарског материјала (тонера) Уговор за ЈН – набавка рачунарског материјала (тонера) Одлука о додели уговора за ЈН – набавка рачунарског материјала опширније…

Јавна набавка мале вредности
набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00089/2018-14 – за набавку канцеларијског материјала Уговор о купопродаји канцеларијског материјала Одлука о додели уговора за ЈН – набавка канцеларијског материјала Обавештење о продужењу рока опширније…

Јавна набавка мале вредности
набавка агенцијских услуга

Јавна набавка мале вредности број 404-02-0091/2018-14 – за набавку агенцијских услуга за набавку авио карата, других путних карата и смештај Уговор о пружању агенцијских услуга за набавку авио карата, других опширније…