Јавна набавка мале вредности
услуга систематског прегледа запослених

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00357/2018-14 – услуга системтског прегледа запослених Одлука о додели уговора за ЈН – услуга систематског прегледа запослених Позив – Јавна набавка мале вредности број 404-02-00357/2018-14 опширније…

Јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања – услуга одржавања апликативног и database система

Јавна набавка број 404-02-00094/2018-14 – преговарачки поступак без објављивања Обавештење о закљученом уговору за преговарачки поступак број 404-02-00094/2018-14 Одлука о додели уговора за преговарачки поступак број 404-02-00094/2018-14 Позив – Јавна опширније…

Јавна набавка мале вредности
услуге осигурања запослених

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00092/2018-14 – услуге осигурања запослених Уговор за ЈН – услуге осигурања запослених Одлука о додели уговора за ЈН – услуге осигурања запослених Позив – Јавна опширније…