Јавна набавка мале вредности
услуге осигурања запослених

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00092/2018-14 – услуге осигурања запослених Уговор за ЈН – услуге осигурања запослених Одлука о додели уговора за ЈН – услуге осигурања запослених Позив – Јавна опширније…

Јавна набавка – преговарачки поступак без објављивања

Јавна набавка број 404-02-00093/2018-14 – преговарачки поступак без објављивања – услуга одржавања софтвера GDi Localis – Visos Позив – Јавна набавка – преговарачки поступак број 404-02-00093/2018-14 Одлука о покретању поступка опширније…

Јавна набавка мале вредности
набавка рачунарског материјала (тонера)

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00090/2018-14 – за набавку рачунарског материјала (тонера) Уговор за ЈН – набавка рачунарског материјала (тонера) Одлука о додели уговора за ЈН – набавка рачунарског материјала опширније…