Јавна набавка мале вредности
набавка агенцијских услуга

Јавна набавка мале вредности број 404-02-0091/2018-14 – за набавку агенцијских услуга за набавку авио карата, других путних карата и смештај Уговор о пружању агенцијских услуга за набавку авио карата, других опширније…