Јавна набавка мале вредности
за набавку рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00267/2017-14 – за набавку рачунарске опреме: Партија 1- Рачунари, лаптоп рачунари, RAM меморија и звучници Уговор о купопродаји рачунарске опреме – Партија 1 – рачунари, опширније…

Јавна набавка мале вредности
набавка агенцијских услуга

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00123/2017-14 – за набавку агенцијских услуга за набавку авио карата, других путних карата и смештај Уговор о пружању агенцијских услуга за набавку авио карата, других опширније…

Јавна набавка мале вредности
набавка рачунарског материјала (тонера)

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00067/2017-14 – за набавку рачунарског материјала (тонера) Уговор о купопродаји рачунарског материјала – Партија 1 – оригинал тонери за Lexmark штампаче Уговор о купопродаји рачунарског опширније…