Јавна набавка мале вредности
за набавку рачунарске опреме

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00152/2017-14 – за набавку рачунарске опреме: Партија 1- Рачунари, лаптоп рачунари, RAM меморија и звучници Партија 2 – Штампачи и скенери Уговор о купопродаји рачунарске опширније…