Јавна набавка мале вредности
набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00037/2017-14 – за набавку канцеларијског материјала Одлука о додели уговора за ЈН – набавка канцеларијског материјала Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Позив – опширније…

Јавна набавка мале вредности
услуге осигурања запослених

Јавна набавка мале вредности број 404-02-00068/2017-14 – услуге осигурања запослених Одлука о додели уговора за ЈН – услуге осигурања запослених Позив – Јавна набавка мале вредности број 404-02-00068/2017-14 Конкурсна документација опширније…