Модели јавних позива

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Општина Александровац

Дана 3.11.2016. расписан је Оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Александровац. Јавно надметање одржаће опширније…

Друга измена Плана јавних набавки за 2016. годину

Управа за пољопривредно земљиште је извршила другу измену Плана јавних набавки за 2016. годину, бр. 404-02-00016/2/2016-14 од 11.02.2016. године. Друга измена Плана јавних набавки за 2016. годину