Друга измена Плана јавних набавки за 2016. годину

Управа за пољопривредно земљиште је извршила другу измену Плана јавних набавки за 2016. годину, бр. 404-02-00016/2/2016-14 од 11.02.2016. године. Друга измена Плана јавних набавки за 2016. годину