Модели јавних позива

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Општина Александровац

Дана 3.11.2016. расписан је Оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Александровац. Јавно надметање одржаће опширније…