Саопштење за подносиоце захтева за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу власништва домаћих животиња

Обавештавамо сва лица која су власници домаћих животиња и која су и власници, односно закупци објекта за гајење тих животиња уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава које се налази се у опширније…

Jавна набавка мале врeдности –
услуге систeматског прегледа запослених

Jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти брoj 404-02-347/2016-14 – зa услугe систeмaтскoг прeглeдa зaпoслeних Позив за подношење понуде Конкурсна документација Измена конкурсна документације 2. измена конкурсне документације