Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину >>>    Уредба о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа - децембар 2016 >>>    Нова адреса Управе за пољопривредно земљиште: Грачаничка 8. >>>