Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној средини >>>    Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину >>>    Уредба о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа - децембар 2016 >>>