Обавештење - просечна цена закупа на територији Републике Србије >>>    Конкурс за доделу средстава у 2017. години >>>    Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној средини >>>    Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину >>>