До краја године усклађивање података у катастру >>>    Конкурс за доделу средстава у 2018. години >>>    Обавештење - просечна цена закупа на територији Републике Србије >>>    Листа утврђених катастарских парцела у државној својини које могу бити предмет враћања у поступку враћања одузете имовине >>>    Уредба о критеријумима за утврђивање површине пољопривредног и шумског земљишта у поступку враћања одузете имовине >>>